Susanne Koch

Foredrag og kurs

Foredrag og kurs om læringsteknologi

Læring i fremtiden. Hvordan kan ny teknologi gi bedre læring? på Norgesuniversitetets konferanse om læringsteknologi og undervisningskvalitet, Svalbard 2011.

Vår teknologiske fremtid: Ny teknologi gir nye undervinsnings- og læringsverkt&oring;y, nettseminar for NFF, oktober 2010.

The Candystore Approach: Communities of Practice and Educators in Higher Education, med Gunnar Schei og Inger Grøndal, Valencia, juni 2010.

Innovasjon og læringsteknologi på Folkeuniversitetets teknologikonferanse, 19. mars 2010.

Bruk Twitter i undervisningen på NFFs konferanse, november 2009 (med Inger Grøndal).

Den kreative foreleser. Web 2.0 for samhandling på nett, UNINETT 2009: Applikasjonsstøtte for forskning, utdanning og formidling, Halden 8. til 11. juni, 2009.

Samhandling på nett med blogg og wiki, Norgesuniversitetets konferanse Digitale utfordringer, mars 2009.

Web 2.0 -- en guidet tur gjennom jungelen, Universitetet i Oslo, Februar 2009.

Ungdommen nå til dags: Digital natives og læring, Universitetet i Oslo, april 2008.

Nye metoder i tilrettelegging av undervisning, Foreningen for fleksibel uddannelse i Dankarks konferanse Organisering af læring, København, mai 2008.

The natives are restless. Higher education and the culture of digital natives, konferansenNew Learning Cultures, European Distance and e-learning network, Lisboa, juni 2008.

Bruk blogg til læring! Universitetet i Oslo, april 2007.

Hva mener vi med Social software og Web 2.0? Universitetet i Oslo, juni 2007.

Web 2.0 i undervisningen, konferansen Ringer i vann - 5 år med fleksibel læring ved UiO, november 2007.

The development of a European Sakai Community. Three tasks to address, konferansen European Sakai Day, Lübeck, august 2006.

Pedagogisk omstilling for fleksibel læring. Et eksempel fra Universitetet i Oslo, Norsk forbund for fjernndervisnings årskonferanse, november 2005.

Digital Literacy and New Teaching Skills for University Lecturers Going Online, konferansen Lifelong E-learning, European Distance and e-learning network, Helsinki, juni 2005.

Foredrag og kurs om nettsøk og søkemotoroptimalisering

The Landscape of Enterprise Search, Online Information, London, desember 2011.

Real time multimedia search, Online Information, London, desember 2010.

Profiler kompetansen din på nett, Universitetet i Oslo, april 2009.

Personal search engine optimisation: Search engine visibility for information professionals, konferansen Online Information, London, desember 2008.

How the Social Web will impact on Web search, EU expert workshop Socio-Economic Challenges of Search, Sevilla, oktober 2008.

Du vinner søkemotorkrigen. Google, Microsoft og kampen om verdensherredømme, Universitetet i Oslo, mai 2006.

Søkemotorer og kildesøk på nett, Universitetet i Oslo, juni 2006.

Å finne nåla i høystakken - enklere enn søking i WWW?, konferansen E-doc, november 2005.