Susanne Koch

Steder på nettet

Jobb

Du kan se det faglige nettverket mitt på LinkedIn:
LinkedIn for Susanne Koch.

Bokmerker

Du kan se mine bokmerker til jobbrelaterte nettsteder, tjenester, artikler m.m. på Delicious: Susanne Koch på Delicious

Bilder

Enten jeg er på reise i fjerne himmelstrøk eller på søndagstur i Oslos gater, speider jeg etter lys, vinkler og motiver som kan bringe frem det ekstraordinære i dagligdagse objekter og hendelser. Noen av de beste fotografiene min ligger på Flickr.
Min profil på Google.