Susanne Koch

Jobben min

Jobben min

Jeg er seniorrådgiver på Norgesuniversitetet, der jeg arbeider med IKT og læring. Jeg har spesielt ansvar for våre bidrag til EU-prosjektet SCORE2020, om støtte til utvikling av MOOCer og annen åpen læring. Jeg har også ansvar for strategisk kommunikasjon ved Norgesuniversitetet. Ellers bidrar jeg blant annet til arbeidet med utlysning av midler og oppfølging av prosjekter for mer fleksibel, nettstøttet høyere utdanning.