TRYGVE BRAATØY
Trygve Braatøy og endringer i det moderne menneskebilde, hovedfagsoppgave i idéhistorie av Per M. Koch.

Innledning
Innholdsfortegnelse

Forord
Del I: Psykomotorisk fysioterapi, holisme og paradigmeskifter
Del II: Trygve Braatøy, liv og samtid
Del III: Trygve Braatøy,idéhistorisk bakgrunn
Del IV: Trygve Braatøy og det nye menneskebilde

Bibliografi
Litteratur
Last ned PDF av oppgaven.

PER M KOCH
Per Kochs hjemmeside
aviana.com
Pandia søkeverktøy

TRYGVE BRAATØY: BIBLIOGRAFI

I notene henvises det til Trygve Braatøys verker med forkortelsen TB. Det finnes bare en bibliografi over Braatøys arbeider fra før: Herluf Thomstads (Thomstad 1954a/b). Jeg har stått i stor gjeld til denne ved utarbeidelsen av den følgende nye, omarbeidede og sterkt utvidede oversikten. Referanser til avisartikler har jeg hentet fra Trygve Braatøys utklippsbøker. Oversikten er så langt jeg kan se fullstendig hva angår bøker og faglige artikler, men den gjør ikke krav på å være fullstendig når det gjelder avisartikler og essays.

1924 a.

"Hvorfor jeg er militærnekter." (under navnet Trygve Frøyland Nielsen). Arbeiderungdommen 25/5.

1927 a.

"Opgaveløsning og pedagogik." (under navnet Trygve Frøyland Nielsen). Arkiv för psykologi och pedagogik, vol. 6: s. 48 - 62.

1927 b.

"Monistisk filosofi og moderne pedagogik." (under navnet Trygve Frøyland Nielsen) Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri , Stockholm vol. 3: s. 354 - 356.

1929 a.

Livets Cirkel , Bidrag til analyse av Knut Hamsuns diktning. Fabritius & Sønner, Oslo. I oppgaven brukes utgaven av 1979, Cappelen, Trondheim, som også inneholder et forord av Sigurd Hoel.

1929 b.

"Mysterier." Samtiden, s. 359 - 372.

1929 c.

"Sigmund Freuds forelesninger." Arbeiderbladet 2/11.

1930 a.

"Filmcensuren." Dagbladet 15/1.

1930 b.

"Litt mer fair play, takk." Dagbladet 27/8.

1930 c.

"Frisk pust i litteraturen." Arbeiderbladet 6/9.

1930 d.

"Psykoanalytiske Berlin-brev." 'I 'Hvad jeg ikke oplevet underveis.' Dagbladet 12/9.

1931 a

.Hinsides Freud, Noen ubevisste momenter i psykoanalysens utvikling . Fabritius & Sønner, Oslo.

1931 b.

"Europeisk 'åndsliv' og Amerika." Dagbladet 6/2.

1932 a.

"Alv G. Schjelderup og psykoanalysen." Samtiden, Nr 2: 127 - 129.

1932 b.

"Sannhet og umoral." Under Tiden, 1: 18 - 20, 2: 15, 3: 5 - 7.

1932 c.

"Die psychoanalytische Methode. Beitrag zu der methodologischen Problematik in der Psychologie." Zeitschrift für die gesammte Neurologi und Psychiatrie , bind 139: s. 283 -317.

1932 d.

"Den psykoanalytiske spesielle neuroselære." Norsk magasin for lægevidenskapen , bind 93: s. 573-582.

1932 e.

"Noen kriminelle problemer sett fra Opstad." Dagbladet. 'I Gjentagelsestyvene.' 26/8. 'II Sedelighetsforbryterne.' 1/9. 'III Funkjsonærer og fanger.' 7/9.

1934 a.

Kjærlighet og åndsliv. Essays. Fabritius & Sønner, Oslo.

1934 b.

Männer zwischen 15 und 25 Jahren, Mentalhygienische Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Schizophrenie. (Doktoravhandling). Fabritius & Sønner, Oslo.

1934 c.

"Psykoterapi ad modum Hitler." Tidsskrift for den norske lægeforening, bind 17, s. 210 - 211.

1934 d.

"Sinnssykdom og emigrasjon. Noen tilleggsbemerkninger om psykiatri og sociologi." Tidsskrift for den norske lægeforening, bind 54: 167 -183, 680 - 690, 729 - 737.

1934 e.

"De unge menn." Fritt ord , nr. 4: 174 - 194. Gjengitt i De unge menn, 1936a, s. 13 - 31.

1934 f.

"Mer eller mindre sinnssyk." Dagbladet 24(?)/4.

1934 g.

"Fra Trygve Braatøy." Arbeiderbladet 17/11.

1934 h.

"Hvem har ansvaret?" Arbeiderbladet 20/12.

1935 a.

"Bidrag til schizofreniens sociologi." Tidsskrift for den norske lægeforening , bind 55: s. 1135-1141.

1935 b.

"Film og filmkritik." Ateneum 3:35. En noe utvidet versjon finnes i De unge menn , 1936a, s. 76 - 87.

1935 c.

"Aksel Sandemoses psykoanalyse." Arbeiderbladet 21/2.

1935 d.

"Tidens guder er dens....?....." Dagbladet 8/1.

1935 e.

"Gamle Westermarck." Dagbladet 23/2.

1935 f.

"Nesten en roman." Dagbladet 13/7.

1935 g.

"Omigjenskrivningen." Dagbladet 20/7.

1935 h.

"Forholdsvis sant." Dagbladet I: 3/8 II: 10/8.

1935 i.

"Noen bemerkninger om det såkalte åndsliv." Artikkelserie i Dagbladet april - mai (Ifølge 1936a, s. 88): 1: 'Husvarmt åndsliv.', 2: 'Filologens fallitt.', 3: 'Niels Bohr har falt og slått sig.', 4: 'Litteratenes opgave.'. Gjengitt i De unge menn, 1936a, s. 88 - 130, med tillegg del 5: 'Efterskrift, eller Den fri vilje i Bergen'.

1936 a.

De unge menn . Essays og artikler. Tiden, Oslo.

1936 b.

"Schizofreni og socialt trykk." Medicinsk Revue , bind 53: s. 262 - 272.

1936 c.

"The prognosis in schizophrenia, with some remarks regarding diagnosis and therapy." Acta Psychiatr. et Neurol. Scand, Kbh., bind 11: s. 63 - 102.

1936 d.

"Kliniske bemerkninger om hysteri og såkalte funksjonelle lidelser." Tidsskrift for den norske lægeforening, bind 56: s. 401 - 410, 474 - 482.

1936 e.

"Intelligens-måling." Nord. med. tidsskr., bind 11: s. 706-715.

1936 f.

"Om 'Angrep på familien'" Dagbladet 2/5.

1936 g.

"Usedelig ungdom." Dagbladet 23/5. Gjengitt i De unge menn, 1936a, s. 55 - 60.

1936 h.

"Trotski." Dagbladet 7/11.

1936 i.

"Bare petit'er." Dagbladet 26/11.

1936 j.

"Stilen." Dagbladet 23/12.

1937 a.

"Matematikk for hvemsomhelst." Tidsskrift for den norske lægeforening , bind 57: s. 962 - 74.

1937 b.

"Den psykoanalytiske teknikk og terapi i lys av eksperimentell biologi." Særtrykk av Norsk magasin for lægevidenskapen. , bind 98: 1 - 32.

1937 c.

"The psychoanalytic technique and therapy in the light of experimental biology." Acta Psychiatr. et Neurol. Scand. , Kbh., bind 12: s. 1 - 44.

1937 d.

"Is it probable that the sociological situation is a factor in schizophrenia?" Acta Psychiatr. et Neurol. Scand., Kbh. , bind 12: s. 109 - 138.

1937 e.

"Sakfører og sjømann." Dagbladet 16/1.

1937 f.

"Den intellektuelles arbeidssituasjon." Dagbladet. 'I Lenin i Sibir.' 5/7. 'II Salong-radikalere.' 7/7. 'III Funksjonærene.' 8/7. 'IV Medisinerne.' 11/6. 'V Sammenfatninger.' 12/6.

1937 g.

"Liv og død." Dagbladet. 'I Befolkningsspørsmålet.' (dato?). 'II Ånden og kjødet.' (dato?). 'III Et forvarsbudgett.' 20/7.

1937 h.

"En roman om sinnssykdom." (Om Millen Brand: The outward room.) Dagbladet 18/8.

1937 i.

"Latterens teori." Dagbladet 16/10.

1937 j.

"De ensommes samfund." Dagbladet 20/11.

1938 a.

Sorger og sinnslidelser, En populær innføring i medisinsk psykologi og psykiatri. Tiden, Oslo. For Danmark: Fremad, Kbh.; for Nederland: Erven J. Bijlevedt, Utrecht, 1939; for Sverige: Natur och Kultur, Stockholm.

1938 b.

"Measurement of intelligence." J. Nervous & Mental Disease, bind 87: 265 - 282.

1938 c.

"Såkalt 'rasehygiene'." Dagbladet 28/6.

1938 d.

"De andre og dr. Reich." Dagbladet 23/6.

1939 a.

"Krigs-psykose." Samtiden s. 464 - 471; Tilskueren, nov: 321.

1939 b.

"Farlig å sterilisere eller sinnslidelser på Bornholm." Dagbladet 13/5.

1939 c.

"Lawrence av Arabias brev." Dagbladet 22/7.

1939 d.

"Sigmund Freud er død." Dagbladet 25/7. Gjengitt i Psykoanalyse og moral , 1949b , s. 43 - 49.

1939 e.

"Tv-u-ngen samfunnstjeneste." Dagbladet 30/9. (Reaksjon på artikkel i Arbeiderbladet 21/7: "Samfunnstjeneste for ungdommen.")

1939 f.

"Tv-u-ngen samfunnstjeneste, den norske nevrose." Dagbladet 7/10.

1940 a.

"Evaluation of psychoanalytic therapy." Acta Psychiatr. et Neurol. Scand., Kbh., bind 15: s. 7 - 41.

1940 b.

"Om nevroser, Fra psykoanalytisk synspunkt." Tidsskrift for Jordmødre , s. 123 - 133; også i Folkehelseforeningens Tidsskrift , nr 4, 1940. Gjengivelse av et foredrag holdt i NRK mars 1940. Gjengitt i Psykoanalyse og Moral, 1949b, s. 74ff.

1940 c.

"Sitt ned. Les pensum! Foredr. for filologer og andre mennesker om medisin, psykoanalyse m.m.m." Samtiden, s. 69 - 84. Foredrag i Det norske Studentersamfunn, september 1939. Gjengitt i Psykoanalyse og Moral , 1949b, s. 50ff.

1940 d.

Tvil og Tro. Essays. Cappelen, Oslo. (Sverige: Natur och Kultur, Sth.)

1940 e.

"Alminnelig og annerledes." Dagbladet 14/9.

1941 a.

"Om den nevromuskulære hypertensjon som bidrag til forståelse av nervøse tilstander." Nordisk Medicin (Norsk Magasin for Lægevidenskapen 102), Stockholm, bind10: s. 1687 - 93. Artikkelen er merket "Innkommet til redaksjonene 13. nov. 1940" er åpenbart et foredrag. (Jfr. H. Seyffarth, Nordisk Medicin, bind 14: 1184 - 6).

1941 b.

"Konflikt og nevrose." Dagbladet 1/3. (Jfr. H. Schjelderup. "Konflikt og nevrose." 4/3. og Braatøys svar den 6/3.)

1942 a.

"Kampen mot ensomheten." Vi Selv, nr.2: 6f.; nr 3: 8f; nr 5: 5, 23f.

1942 b.

"Kausistiske bemerkninger om testosteronpropionat ved behandling av forskjellige lidelser hos kvinner." Nordisk Medicin, Stockholm, bind 15: s. 2176 - 2181.

1945 a.

"Overlæge Haakon Sæthre, død 9. februar 1945." Minnetale, udatert privat trykk.

1945 b.

"Åndsliv på clearing." Dagbladet 24/7.

1946 a.

"Technical tricks in the examination of neurotics." Acta Psychiatr. et Neurol. Scand., Kbh., bind 21: s. 91 - 130.

1946 b.

"Eksperimentell nevrasteni og intellektuelt overarbeide." Nordisk Medicin, bind 31: 2078 - 2095.

1946 c.

"Sykepleierskeidealer." Nordisk Tidsskrift för vetenskap, konst och industri, bind 22: s. 425 - 441.

1946 d.

"Kvinnelig verneplikt." Dagbladet 27/1.

1946 e.

"Noget blannede Strømme." Verdens Gang 4/6.

1946 f.

"Menneskesinn og overrumpling." Verdens Gang 11/4.

1946 g.

"Artiumskarakterer og akademikerrekrutering." Dagbladet 29/4.

1946 h.

"Populærvitenskap om nervøse lidelser." Dagbladet 30/8.

1946 i.

"Forsvar og internasjonalisme." Dagbladet 14/12.

1947 a:

"Psykiatri og generell medisin." Nordisk Medicin, bind 34: 895 - 900. Foredrag i Jydsk Medicinsk Selskap, Aarhus 19/1 1947.

1947 b.

"Experimental neurasthenia and intellectual overstrain." J. Nervous & Mental Disease , bind 105: s.477 - 492.

1947 c.

De nervøse sinn, Medisinsk psykologi og psykoterapi. Cappelen, Oslo. Bonnier, Sth., Munksgaard, Kbh. I denne oppgaven henvises til Cappelens tobindsutgave Oslo, 1979, som også inneholder et forord av Einar Kringlen.

1947 d.

Arthur Koestler og psykoanalysen. Cappelen, Oslo.

1947 e.

"Indikasjonene for sjokk behandling i psykiatrien." Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, bind 67: s. 75 - 80. Dette var opprinnelig et foredrag i Det Norske Medicinske Selskab, Oslo, 25. september 1946.

1948 a.

"Psykologi contra anatomi ved sykegymnastisk behandling av armnevroser o.l.." I. "Bevegelse, affekt og holdning." Nordisk Medicin, Stockholm, bind 38: s. 923 - 930; II. "Respirasjon, affekt og ord." Nordisk Medicin , bind 38: s. 971 - 976.

1948 b.

"Seksualitet og sannhet." I "Omkring Kinsey-rapporten", norsk utgave. Dreyer, Oslo, 51 - 69.

1948 c.

"Overveielser og vers." Dagbladet I: 7/2 II: 9/2.

1948 d.

"Livsanskuelse i bilder." Dagbladet. 'Kjærlighetens evangelium I' 8/5. 'Kjærlighetens evangelium II' 12/5. 'Forstandens lys III' 15/5. 'Forstandens lys IV' 19/5. 'Den muntre idrett I' 22/5. 'Den muntre idrett II' 26/5. Gjengitt i Psykoanalyse og moral, 1949b, s. 138ff, under overskriften "Ny tid - større idealer" (Der oppgitt som foredrag i Det norske studentersamfunn februar 1948).

1948 e.

"Sven Oftedal." Dagbladet 25/6.

1949 a.

"Undervisning i psykiatri." Tidsskrift for den norske lægeforening, bind 69: s. 81 - 84.

1949 b.

Psykoanalyse og moral, Artikler og foredrag. Cappelen, Oslo.

1950 a.

"Litteraten og Psykoanalysen." I Festskrift til Sigurd Hoel , 203 - 217. Gyldendal, Oslo.

1951 a.

"Preface to an ABC of psychoanalytic technique." Acta Psychiatr. et Neurol. Scand., Kbh., bind 26: 121 - 147.

1952 a.

"Psychology vs. anatomy in the treatment of 'armneuroses' with physiotherapy." J. Nervous & Mental Disease, bind 115: s. 215 - 245.

1952 b.

"Kasuistisk meddelelse om pervitin og psykoterapi." Nord. Psykiatr. Medl.bl ., bind 4: s. 254 - 256.

1952 c.

"Den kliniske medisins tiltakende mangfoldighet - og den rette størrelse av psykiatriske og andre avdelinger." Tidsskrift for den norske lægeforening, bind 72: s. 651 - 655, 662.

1952 d.

"Increasing complexity of medicine and the right size of psychiatric and other clinical departments." Acta Psychiatr. et Neurol. Scand ., Kbh., bind 27: s. 249 - 260.

1952 e.

Pasienten og lægen, Med fragmenter av en polemisk selvbiografi. Cappelen, Oslo.

1952 f.

"Brev til den norske forfatterforening." Ordet nr. 6, bind 3: 194.

1953 a.

" 'Overstrain-neurasteni' og medisinsk rutine." Tidsskrift for den norske lægeforening, bind 73: s. 169 - 176.

1953 b.

"Ord og sakrament." Ordet nr. 6, bind 4: s. 257 - 266.

1954 a.

" 'Overstrain-neurasthenia' and medical routine." Acta Psychiatr. et Neurol., Kbh.

1954 b.

Fundamentals of Psychoanalytic Technique. John Wiley & Sons, New York/London 1954.

1968 a.

"Fragmenter av en vurdering." (Fra et ikke fullført essay om Arnulf Øverlands diktning) Ordet nr.4, 1968.

Til toppen av siden


Presentasjon ved Per Koch. Sist oppdatert 24. februar 1999. © 1999 Per Koch, Oslo. For mer informasjon: send epost til Per Koch per.koch@aviana.com . Disse sidene er designet og kodet av Per Koch på en Apple Macintosh og vises best i Netscape 3.0 eller 4.0.