TRYGVE BRAATØY
Trygve Braatøy og endringer i det moderne menneskebilde, hovedfagsoppgave i idéhistorie av Per M. Koch.

Last ned PDF av den innleverte oppgaven i idéhistorie.

Innledning
Innholdsfortegnelse

Forord
Del I: Psykomotorisk fysioterapi, holisme og paradigmeskifter
Del II: Trygve Braatøy, liv og samtid
Del III: Trygve Braatøy,idéhistorisk bakgrunn
Del IV: Trygve Braatøy og det nye menneskebilde

Bibliografi
Litteratur
Last ned PDF av oppgaven.

PER M KOCH
Per Kochs hjemmeside
aviana.com
Pandia søkeverktøy

TRYGVE BRAATØY OG ENDRINGER I DET MODERNE MENNESKEBILDE

Hovedfagsoppgave i idehistorie av Per M. Koch

Oppgavens tittel:
Trygve Braatøy og endringer i det moderne menneskebilde.

Kort om Trygve Braatøy:
(1904-53) Dr.med 1936. Overlege ved psykiatrisk avdeling Ullevål. Forfatter av en rekke essays, artikler og bøker, deriblant: De nervøse sinn (1947), Pasienten og lægen (1952) og Fundamentals of Psychoanalytic Technique (1954). Utviklet sammen med fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen den psykomotoriske fysioterapi.

Oppgavens tema:
1. Oppgaven gir en presentasjon av den idéhistoriske bakgrunnen for Braatøys utvikling av det holistiske menneskebilde som preger psykomotorisk behandling, og forstår det bl.a. som et resultat av Braatøys forsøk på inkorporere psykoanalysen i det biologisk orienterte medisinske paradigme.
2. Oppgaven kritiserer på denne bakgrunn Fritjof Capra og andre New Age-forfatteres forsøk på å forstå holistisk medisin som uttrykk for et paradigme som bryter med den tradisjonelle naturvitenskap.

Historisk-filosofisk embetseksamen
ved Universitetet i Oslo,
Institutt for kultur- og samfunnsfag,
avdeling for idéhistorie,
høsten, 1990.

TIL TOPPEN AV SIDEN | TIL NESTE SIDE


Presentasjon ved Per Koch. Sist oppdatert 24. februar 1999. © 1999 Per Koch, Oslo. For mer informasjon: send epost til Per Koch per.koch@aviana.com . Disse sidene er designet og kodet av Per Koch på en Apple Macintosh og vises best i Netscape 3.0 eller 4.0.