dotlogo
 FRANS AV SALES

Frans av Sales

 INNHOLD

Bullet  Innhold
Bullet  Forord
Bullet  Innledning
Bullet  Frans' biografi
Bullet  Frans' teologi
Bullet  Hjerte-fromheten
Bullet  Frans og Jesu hjerte
Bullet  Litteratur
Bullet  Forkortelser


 MER...

Bullet  Mer på nettet
Bullet  In English

 SUSANNE A. K. KOCH

Bullet  Hjemmeside
Bullet  Artikler

Frans av Sales og Jesu-hjerte-fromheten

Hjertet som religiøst bilde i utvalgte tekster av Frans av Sales
Hovedoppgave i kristendomskunnskap av Susanne Anette Kjekshus Koch
Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet, våren 1996.

Jesu hjerteAllerede fra kirkefedrenes dager har teologer vært opptatt av Jesu hjerte og hva det som religiøst bilde uttrykker om Gud. Blant en rekke kristne mystikere har Jesu hjerte vært selve bildet på Guds kjærlighet til menneskene. Jesu hjerte er blitt betraktet som selve inkarnasjonens kjerne. Det gjennomborede hjertet vitener om lidelsens betydning for menneskets frelse. I Jesu hjerte på Golgata møtes fylden av Guds nåde med den dypeste menneskelige smerte.

Den savoyanske biskopen Frans av Sales var en av barokkens fremste katolske teologer, og blir fremdeles lest over hele verden. Selv om han aldri skrev et eget verk om Jesu hjerte, er alle verkene hans gjennomsyret av denne symbolikken. Han hentet inspirasjon fra 1500 år med kirkehistorie og ble en av de store inspiratorene for Jesu-hjerte-fromhetens blomstring på 16- og 1700-tallet.

Dagens Jesu-hjerte-fromhet kan både være sentimental og overfladisk. Slik hindrer den ofte at moderne mennesker får et innblikk i denne tradisjonens visdom. Det kan derfor være interessant å gå tilbake til Frans av Sales innsiktsfulle bruk av denne type symbolikk.


Søk i mine hjemmesider og Aviana.com:

Frans av Sales

Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo.