dotlogo
 FRANS AV SALES

Frans av Sales

 INNHOLD

Bullet  Innhold
Bullet  Forord
Bullet  Innledning
Bullet  Frans' biografi
Bullet  Frans' teologi
Bullet  Jesu-hjerte-fromheten
Bullet  Frans og Jesu hjerte
Bullet  Litteratur
Bullet  Forkortelser


 MER...

Bullet  Mer på nettet
Bullet  In English

 SUSANNE A. K. KOCH

Bullet  Hjemmeside
Bullet  Artikler

INNLEDNING

«...man må legge sitt hjerte i Gud og aldri ta det bort derfra. Han alene er vår fred, vår trøst og vår herlighet. ...Er vi ikke heldige, min kjære moder, siden vi kan pode vårt hjerte på frelserens hjerte som på sin side er podet på Guddommen? Da er dette uendelig høyeste vesen treets rot, vi er dets grener og fruktene er våre kjærlighetsgjerninger.» [1]
Den 29. desember 1618 skrev Frans av Sales disse ordene i et brev til sin aller nærmeste venn, Jeanne de Chantal. De gir et godt bilde av barokkens inderlighet og de gir innblikk i den rollen Jesu hjerte spillte i Frans av Sales’ liv og teologi.
Biskopen brukte hjertet som religiøst bilde for å uttrykke Guds kjærlighets dynamikk og dens virkninger i menneskers liv. Han hadde en stor og ganske uensartet leserkrets. Derfor var det viktig for ham å anvende bilder som flest mulig kunne forholde seg til og som vakte rike og sterke assosiasjoner. Han fant at hjertet var et slikt bilde.
I denne oppgaven vil jeg studere hvordan Frans av Sales anvender hjerte-symbolikken og hvilken teologi han uttrykker ved hjelp av den. Siden han ikke er særlig godt kjent her til lands vil jeg starte med en kort biografi og en presentasjon av hovedpunktene i hans teologi. Dette vil jeg følge opp med en skisse av Jesu-hjerte-fromhetens røtter og utvikling. I hoveddelen vil jeg beskrive og analysere Frans av Sales’ Jesu-hjerte-teologi med utgangspunkt i et utvalg av hans tekster.

[1] Deutsche Ausgabe , Band 5 , s 313, min oversettelse.Tilbake til forrige side Frem til neste side

Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo.