dotlogo
 FRANS AV SALES

Frans av Sales

 INNHOLD

Bullet  Innhold
Bullet  Forord
Bullet  Innledning
Bullet  Frans' biografi
Bullet  Frans' teologi
Bullet  Jesu-hjerte-fromheten
Bullet  Frans og Jesu hjerte
Bullet  Litteratur
Bullet  Forkortelser


 MER...

Bullet  Mer på nettet
Bullet  In English

 SUSANNE A. K. KOCH

Bullet  Hjemmeside
Bullet  Artikler

FORORD

Hvorfor Frans av Sales og Jesu-hjerte-fromheten?

Opptakten til denne oppgaven starter i Sacré-Cœur, i Jesu-hjerte-basilikaen i Paris høsten 1993. Dette er et gudshus som ofte er uthengt for sin angivelige smakløshet og sentimentalitet. For meg ble det imidlertid først og fremst stående som et bønnens hus og som et valfartssted, og jeg var fengslet av bønnen til alle de mennesker som var kommet for å lette sine sorger hos Jesu hjerte.

Høsten 1994 fulgte jeg et seminar ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo som var ledet av Geir Hellemo og Tarald Rasmussen. Der fordypet vi oss i renessansen og barokken: i arkitektur, kirkekunst og fromhetsliv. En del av seminaret var en ekskursjon til Roma. Der besøkte vi blant annet jesuittenes hovedkirke Il Gesù , som har et kapell viet til Jesu hjerte.

Når seminaret var over hadde jeg ikke lyst til å gi slipp på disse studiene. Jeg var særlig fascinert av barokkens fromhetsliv, og jeg kom på den tanken at jeg kanskje kunne skrive om Jesu-hjerte-fromheten. Tarald Rasmussen påtok seg å veilede meg. Prosjektet viste seg å by på problemer, for det var nesten ingen litteratur å finne i Norge. En løsning ville være å finne en teolog forbundet med Jesu-hjerte-fromheten og arbeide med hans tekster. Jeg søkte på Jean Eudes og Frans av Sales og kom opp med én bok: Francis de Sales, Jane de Chantal: Letters of Spiritual Direction, (Selected and Introduced by Wendy M Wright and Joseph F. Power, O.S.F.S.)

Denne boken viste seg å være en innfallsport til den salesianske verden, for gjennom den kom jeg i kontakt med Pater Power som driver DeSales Resource Center i Stella Niagara i USA. En måneds studier i biblioteket der gav meg den litteraturen jeg trengte.

Om oppgaven

Oeuvres de Saint François de Sales, evêque de Gèneve et docteur de l’Eglise, édition complète , den såkalte Annecy-utgaven av hans samlede verker, er standardverket for vitenskapelige arbeider innen salesiansk teologi og spiritualitet. Dette verket har ikke vært tilgjengelig for meg i den perioden jeg har skrevet denne oppgaven da det f ikke finnes i Norge. I stedet hat jeg anvendt engelske og tyske oversettelser. Henvisningene til hans hovedverker, L’Introduction à la Vie Dévote og Traité de L’Amour de Dieu, vil allikevel være relativt enkle å spore i andre utgaver. Verkene er nemlig oppdelt i bøker og kapitler. I mine henvisninger vil jeg først oppgi referansen til bok og kapittel, for eksempel 1:15. Denne referansen vil være den samme i alle utgaver og oversettelser. I parentes vil jeg oppgi bind og sidetall i den spesifikke utgaven jeg har på litteraturlisten.

Jeg har selv oversatt de sitatene jeg bruker til norsk. Jeg har forsøkt å beholde så mye som mulig av Frans av Sales’ språklige særpreg, hans farverike barokke utbroderinger. Jeg har ikke hatt muligheten til å kontrollere oversettelsene mot originalen, og eventuelle misforståelser er kun mitt eget ansvar.

Takk

Det er mange som har hjulpet meg, motivert meg og oppmuntret meg i dette arbeidet: Jeg vil aller først takke Tarald Rasmussen for hans interesse og engasjement og for all veiledning og oppmuntring. Teologisk fakultet og Bergensfondet skal ha takk for pengestøtte til oppholdet i USA, og det skal også min mor og mine svigerforeldre.

Pater Olav Müller, S.S.C.C., har vært så generøs å låne meg alle sine egne bøker på området. Pater Albert Raulin, O.P., skal ha takk for gode råd og for sin entusiasme. Jeg vil også takke Pater Gustav Teres, S.J., som har fulgt arbeidet mitt med interesse.

To kvinner har ført meg inn i det salesianske: Søster Marie-Patricia Burns, V.H.M., i Visitasjonsklosteret i Annecy og Dr. Wendy M Wright som jeg hadde gleden av å treffe i Buffalo. Møtet med dem har vært viktig for meg.

Det er én som har hjulpet meg mer enn noen annen, og det er Pater Joseph. F. Power, O.S.F.S. Hans bibliotek på DeSales Resource Center gjorde det mulig for meg å skrive denne oppgaven, og han har lært meg mye om salesiansk teologi og spiritualitet.

Til sist vil jeg takke min mann, Per, som har lest korrektur i timevis. Diskusjonene våre har ofte klarnet tankene mine, og han har aldri vært sjalu selv om jeg ofte har gitt all min oppmerksomhet til en annen mann, til Frans av Sales.

Susanne A. Kjekshus Koch
Oslo 19. mars 1996

Forkortelser

Introduction
Francis de Sales,: Introduction to the Devout Life.
Letters of Spiritual Direction
Francis de Sales and Jane de Chantal: Letters of Spiritual Direction.
Deutsche Ausgabe, Band 5
Franz von Sales: Deutsche Ausgabe der Werke des Hl. Franz von Sales, Band 5: Briefe I. An Johanna Franziska von Chantal.
Deutsche Ausgabe, Band 7
Franz von Sales : Deutsche Ausgabe der Werke des Hl. Franz von Sales, Band 7,: Briefe III, Seelenführungsbriefe an Ordensfrauen.
Deutsche Ausgabe, Band 9
Franz von Sales : Deutsche Ausgabe der Werke des Hl. Franz von Sales, Band 9, ausgewählte Predigten.
A Selection from The Spiritual Letters
S. Francis de Sales : A Selection from The Spiritual Letters.
Sermons
St. Francis de Sales: The Sermons of St. Francis de Sales for Lent Given in 1622.
Treatise
St. Francis de Sales: Treatise on the Love of God.
Kart over Savoy og Genève bispedømme
Figur 1. Kart over Savoy og Genève bispedømme (innfelt) på Frans av Sales' tid. Etter kart i Saunier 1967. (Klikk på bildet for gjengivelse i stort format).Tilbake til forrige side Frem til neste side

Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo.