dotlogo
 FRANS AV SALES

Frans av Sales

 INNHOLD

Bullet  Innhold
Bullet  Forord
Bullet  Innledning
Bullet  Frans' biografi
Bullet  Frans' teologi
Bullet  Jesu-hjerte-fromheten
Bullet  Frans og Jesu hjerte
Bullet  Litteratur
Bullet  Forkortelser


 MER...

Bullet  Mer på nettet
Bullet  In English

 SUSANNE A. K. KOCH

Bullet  Hjemmeside
Bullet  Artikler

Kilder til mer kunnskap om Frans av Sales

Allentown College, Salesian studies. Pekere til en rekke web-steder med informasjon om Frans av Sales, hans teologi og Frans av Sales oblatene (en prestekongregasjon som tar utgangspunkt i salesiansk spiritualitet).

Frans av Sales oblatenes hjemmeside.

The Story of Saint Francis de Sales. Side om Frans av Sales for barn laget av elever ved The Convent of the Sacred Heart School, New York City.

The Catholic Encyclopedia om Frans av Sales og Jeanne de Chantal.


Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo.